Vaja 3 CSS

Navodilo

Narejena spletna stran v TXT obliki.

Pomoč

Izdelaj CSS predlogo, ki bo spremenila izgled, že narejeni spletni strani v HTML kodi. CSS predlogo shrani v mapo CSS Vaje pod imenom vaja3.css. Narejen spletna stran ima že vstavljen “link” do CSS predloge. Da bo spletna stran upoštevala vse kar je zapisano v CSS predlogi bo potrebno tudi v HTML kodi narediti manjše spremembe ali dopolnitve.

S klikom na sliko rešitve se ta poveča.

htmlkoda

HTML kodo strani kopiraj in prilepi v Notepad++. Stran shrani v mapo CSS Vaje pod imenom vaja3.html.

V CSS predlogi moraš določiti lastnosti in vrednosti naslednjim selektorjem: ul, a in li. Pri tem moraš uporabiti en psevdo razred (a).

Lastnosti, ki jih moraš določiti posameznim selektorjem so: width, margin, padding, color, text-decoration, font-family, list-style-type, float, display, font-weight, background-color, text-transform in text-align.

Katera lastnost sodi h kateremu selektorju moraš ugotoviti sam.

Pomagaj si s spletno stranjo w3schools.com.

s1
CSS predloga naj izgled zgornje spletne strani spremeni v spodnji.
DODATNA NAVODILA:

  • Seznam moraš spremeniti v vodoravni meni.
  • Odmik od roba naj bo 5 pik.
  • Odmik okoli besedila naj bo 10 pik.
  • Uporabi pisavo Trebuchet MS.
  • Male tiskane črke se morajo spremeniti v velike tiskane črke.
  • Črke morajo biti zapisane krepko.
  • Širina posameznega bloka menija mora biti 150 pik.
  • Neuporabljena povezava mora biti bela, aktivna povezava mora biti zelena, že uporabljena povezava se mora obarvati rumeno in povezava nad katero potuje miška se mora obarvati oranžno.
  • Vse ostalo pa je razvidno iz končnega izgleda stran.
s1u