Home » Preverjanje znanja 1

Preverjanje znanja 1

Navodilo – Preverjanje znanja 1
 

Pri REŠEVANJU si lahko pomagaš s stranjo KAKO SPROGRAMIRATI?.

Vse NALOGE delaš v samo enem projektu. (K – Kuža, N – Netopir)

Preverjanje znanja se ne ocenjuje. Za lažjo predstavo ocenjevanja imate dodane točke in točkovnik.

 

 1. Izbriši figuro mačka. (1 točka)
 2. Vstavi dve figuri iz knjižnice: DOG2 in BAT. (2 točki)
 3. Figuro Dog2 preimenuj v KUŽA in figuro Bat v NETOPIR. (2 točki)
 4. Obe figuri sta sestavljeni iz več sličic (videzov). Vse videze razen prvih dveh izbriši. (1 točka)
 5. Sličici (videza) kužka preimenij v DOG1 in DOG2, sličici (videza) netopirja pa v NET1 in NET2. (2 točki)
 6. Na oder postavi dve novi ozadji, ki ju izbereš iz knjižnice: HAY FIELD in MOON. (2 točki)
 7. Belo ozadje izbriši. (1 točka)
 8. Prvo ozadje preimenuj v TRAVNIK, drugo pa v LUNA. (2 točki)
 9. K – Napiši program, da se kuža vsakič, ko pritisneš zeleno zastavico pojavil na koordinatah X= 170, Y= 103. (1 točka)
 10. N – Napiši program, da se netopir vsakič, ko pritisneš zeleno zastavico pojavil na koordinatah X= 156, Y= 82. (1 točka)
 11. N – Dodaj ustrezno število ukazov, da te netopir vpraša po tvojem imenu in te nato z njim pozdravi za 2 sekundi. (6 točk)
 12. K – Dodaj ukaz, da kuža čaka 8 sekund. (1 točka)
 13. K – Dodaj ustrezno število ukazov, da se bo kuža premikal naprej in spremenjal svoj videz (animacija hoje). Ko kuža prispe do roba, se mora ustaviti. (8 točk)
 14. N – Dodaj ustrezno število ukazov, da se bo netopirju 15 krat spremenila barva. (2 točki)
 15. N – Dodaj ukaz, da se netopir premakne za 300 korakov in nariše zeleno črto debeline 8. (5 točk)
 16. N – Na začetek programa dodaj ukaz, ki bo črto izbrisal. (1 točka)
 17. K – Dodaj ukaz, da se ozadje Travnik spremeni v ozadje Luna, ko se kuža dotakne roba. (3 točke)
 18. K – Na začetek programa dodaj ukaz, da se ob kliku na zeleno zastavico vedno pojavi ozadje Travnik. (1 točka)
 19. Projekt shrani pod imenom Preverjanje znanja 1. (1 točka)
 

Maksimalno možno število točk: 43 točk

TOČKOVNIK

00 točk do 18 točk – NEZADOSTNO (1)

19 točk do 25 točk – ZADOSTNO (2)

26 točk do 34 točk – DOBRO (3)

35 točk do 38 točk – PRAV DOBRO (4)

39 točk do 43 točk – ODLIČNO (5)