Vaja 4 CSS

Navodilo

Narejena spletna stran v TXT obliki.

Pomoč

Izdelaj CSS predlogo, ki bo spremenila izgled, že narejeni spletni strani v HTML kodi. CSS predlogo shrani v mapo CSS Vaje pod imenom vaja4.css. Narejen spletna stran ima že vstavljen “link” do CSS predloge. Da bo spletna stran upoštevala vse kar je zapisano v CSS predlogi bo potrebno tudi v HTML kodi narediti manjše spremembe ali dopolnitve.

S klikom na sliko rešitve se ta poveča.

htmlkoda

HTML kodo strani kopiraj in prilepi v Notepad++. Stran shrani v mapo CSS Vaje pod imenom vaja4.html.

V CSS predlogi moraš določiti lastnosti in vrednosti naslednim selektorjem: div, h1, body, img in a. Pri tem moraš uporabiti en psevdo razred (a).

Lastnosti, ki jih moraš določiti posameznim selektorjem so: font-family, background-color, color, width, height, border, margin, display in text-align.

Katera lastnost sodi h kateremu selektorju moraš ugotoviti sam.

Pomagaj si s spletno stranjo w3schools.com.

s1
CSS predloga naj izgled zgornje spletne strani spremeni v spodnji.
DODATNA NAVODILA:

  • Poišči 6 slik divjih živali in jih shrani v mapo Vaje CSS.
  • Barva ozadja mora biti siva.
  • Pisava naj bo Trebuchet MS.
  • Slike naj bodo odmaknjene 50 pik od vrha.
  • Obroba sličice naj bo debela 2 piki in rdeče barve.
  • Slike naj bodo visoke 85 pik in široke 150 pik.
  • Med sličicami naj bo odmik 2 piki.
  • Ko se z miško postavimo nad sličico naj se rdeči rob spremeni v črnega.
  • Sličica naj ima povezavo na veliko shranjeno sliko.
  • Vse ostalo pa je razvidno iz končnega izgleda stran.
s1u