Vaja 5 CSS

Navodilo

Narejena spletna stran v TXT obliki.

Pomoč

Izdelaj CSS predlogo, ki bo spremenila izgled, že narejeni spletni strani v HTML kodi. CSS predlogo shrani v mapo CSS Vaje pod imenom vaja5.css. Narejen spletna stran ima že vstavljen “link” do CSS predloge. Da bo spletna stran upoštevala vse kar je zapisano v CSS predlogi bo potrebno tudi v HTML kodi narediti manjše spremembe ali dopolnitve.

S klikom na sliko rešitve se ta poveča.

htmlkoda

HTML kodo strani kopiraj in prilepi v Notepad++. Stran shrani v mapo CSS Vaje pod imenom vaja5.html.

V CSS predlogi moraš določiti lastnosti in vrednosti naslednjemu selektorju: body. Ustvariti pa moraš en razred in 16 ID selektorjev. Seveda lahko nalogo rešiš tudi na drugačen način. Predvsem pa lahko kopiraš dele iz že do sedaj narejenih CSS predlog.

Lastnosti, ki jih moraš določiti posameznim selektorjem so: font-family, background-color, width, text-align, margin, display, list-style-type, padding, float, font-weight, text-decoration, text-transform, font-size, height in color.

Katera lastnost sodi h kateremu selektorju moraš ugotoviti sam.

Pomagaj si s spletno stranjo w3schools.com.

s1
CSS predloga naj izgled zgornje spletne strani spremeni v spodnji.
DODATNA NAVODILA:

  • Ustvariti moraš več blokov.
  • Izdelati moraš meni kot v tretji vaji.
  • Povezave do spletnih strani morajo spremeniti barvo, ko gremo z miško nad njimi.
  • Vse ostalo: barve, odmiki, velikosti, višine in širine pa so prepuščeni tvoji domišljiji.
  • Pomagaj si sliko narejene strani.
s1u