ProgTezave02

Animacija figure

Večina figur je sestavljena iz več različnih sličic. Če se sličice hitro menjujejo, dobimo občutek, da je figura oživela (risaka – animacija). Figura MUCA je sestavljen iz dveh sličic, ki se imenujejo preobleka1 in preobleka2. Koliko sličic ima posamezena figura lahko vidimo v zavihku VIDEZI. Tu lahko sličice preimenujemo, spremenimo, obdelamo ali kakšno dodamo. Če hočemo, da naše oči zaznajo spreminjanje sličic moramo vedno dodati ukaz POČAKAJ ?? sekund. V nasprotnem se bo cel program izvedel tako hitro, da ne bomo ničesar opazili.

ZANKA: Da dobimo dejanski občutek premikanja, moramo uporabiti ZANKO (npr. ponovi), ki nam omogoči, da se določen del programa izvede večkrat. V našem primeru 20 krat.

  1. VRSTICA: Figura zamenja videz in dobi videz, ki je shranjen kot sličica z imenom preobleka1.
  2. VRSTICA: Program počaka 0,3 sekunde.
  3. VRSTICA: Figura se premakne za 10 korakov.
  4. VRSTICA: Figura zamenja videz in dobi videz, ki je shranjen kot sličica z imenom preobleka2.
  5. VRSTICA: Program počaka 0,3 sekunde.
  6. VRSTICA: Figura se premakne za 10 korakov.

Vseh 6 vrstic zapisanih v zanki se ponovi 20-krat. Nato se izvajanje zanke ustavi.