ProgTezave01

Kako figura postavi vprašanje in naš odgovor uporabi?

Figura lahko postavlja tudi različna vprašanja (npr. Vpraša nas po našem imenu.) Ko vnesemo odgovor, lahko naš odgovor uporabi v nadaljnih dogodkih. Preden se lotimo programiranja in postavljanja vprašanj moramo ustvariti NOVO SPREMENLJIVKO – “škatljico za začasno shranjevanje”. Spremenljivki damo takšno ime, da bomo kasneje vedeli čemu je namenjena (npr. MOJE IME). V spodnjem primeru se bo v škatljico shranil naš odgovor figuri (ime, ki ga bomo vnesli). Vsako novo vprašanje oz. odgovor zahteva ustvarjanje nove spremenljivke “škatlice za shranjevanje”. Vsak program ima lahko poljubno veliko število spremenljivk.

  1. VRSTICA: Figura nas vpraša po imenu.
  2. VRSTICA: Odgovor, ki smo ga vnesli se shrani v škatljico Moje ime.
  3. VRSTICA: Figura nas pozdravi in reče Pozdravljen “Aleš”. Pri tem moramo združiti besedo POZDRAVLJEN in besedo, ki je shranjena v škatljici Moje ime.