ProgTezave04

Pošiljanje (objavljanje) SPOROČIL med figurami

Velikokrat si želimo, da določen dogodek, ki se izvede na figuri (npr. klik na figuro) vpliva na drugo figuro, ozadje ali dogodek. Ena izmed možnosti je pošiljanje (objavljanje) SPOROČIL. (npr. Figura1 lahko sporoči Figuri2 kdaj naj izvede določen dogodek). Ustvarimo lahko poljubno število sporočil. Da ne bi prišlo do zmede, moramo sporočilo ustrezno poimenovati. Vsako sporočilo lahko dobi tudi več figur hkrati. 

PROGRAM FIGURE1

  1. VRSTICA: Figuri1 dodamo ukaz, da se bo s klikom na njo nekaj zgodilo.
  2. VRSTICA: Figura1 objavi sporočilo “izgini hrošč”  namenjeno hrošču (Figuri2). Novo sporočilo ustvarimo tako, da kliknemo na majhno belo puščico in izberemo Novo sporočilo.

PROGRAM FIGURE2

  1. VRSTICA: Figuri2 dodamo ukaz, da naj izvede določen dogodek, ko dobi točno določeno sporočilo “izgini hrošč”.
  2. VRSTICA: Figura2 se nepričakovano skrije.