ProgTezave07

Štetje točk v določeni igri.

Ko se lotimo programiranja preprostih igric, vedno želimo, da program beleži našo uspešnost. Najlažji način je štetje ali seštevanje točk. Da program lahko naše točke sešteva in shranjuje, potrebuje spremenljivko “škatlico za shranjevanje”. npr. Vsak klik na določeno figuro nam prinese 10 točk. 

Ustvarimo novo spremenljivko, ki jo poimenujemo TOČKE. Eni izmed figur moramo določiti, da se točke, ko začnemo novo igro (kliknemo zeleno zastavico) postavijo na 0 (nič).
Za štetje točk moramo v zanko PONAVLJAJ dodati pogojni stavek ČE (Če se zgodi zapisani pogoj, potem naredi kaj piše v pogojnem stavku, drugače ta del preskoči.). V pogojni stavek dodamo pogoj, ki se mora izvesti, če želimo dobiti točke. V našem primeru je pogoj: če se sak dotika določene figure. Če je ta pogoj izpolnjen, potem to figuro skrij in prištej 10 točk. Lahko uporabimo tudi -10 točk in nam točke odšteje, če se dotaknemo napačne figure. Ta pogojni stavek moramo dodati vsem figuram, ki nastopajo v igrici.