ProgTezave08

Uporaba štoparice in časovna omejitev dogajanja.

Vsaka igrica ali program lahko traja poljubno dolgo. Včasih pa želimo vse skupaj časovno omejiti. V ta namen lahko uporabimo ŠTOPARICO, ki meri čas izvajanja programa. npr. Igralec lahko igra igrico samo 30 sekund. Po preteku tega časa se igrica konča. 

Štoparica je lahko na odru vidna ali nevidna. Če želimo, da je vidna moramo narediti klukico pred ukazom Štoparica v zavihku KODA. Štoparica deluje neprestano. Zato moramo vsakič, ko začnemo novo igrico ali program uporabiti ukaz PONASTAVI ŠTOPARICO, da se njena vrednost povrne na 0. Ukaz postavimo v tisti del programa, kjer želimo, da začne štopati. Največkrat je to takoj pod ukazom KO KLIKNEM NA ali ukazom KO PREJMEM.
Najpogosteje uporabimo štoparico s pogojnim stavkom ČE, ki ga vstavimo v zanko PONAVLJAJ. Pogojni stavek mora imeti določen pogoj. Ko je ta pogoj izpolnjen, se izvedejo vsi ukazi, ki so v pogojnem stavku. V nasprotnem primeru program te ukaze preskoči. V našem primeru smo določili pogoj: štoparica je več kot 20. To pomeni, da, ko bo vrednost štoparice več kot 20 sekund se bodo izvedli ukazi v pogojnem stavku. V našem primetu: ustavi vse.