ProgTezave10

Uporaba plasti

Figure se lahko po odru premikajo samostojno, s tipkami ali z miško. V samem programu je privzeto, da gre figura, ki jo premikamo vedno nad figuro, ki stoji na odru (slika 1). Včasih pa želimo, da gre figura, ki jo premikamo pod figuro, ki stoji (slika 2). V tem primeru moramo figuri, ki jo premikamo dodati ukaz naj se premika po plasti, ki je za plastjo vseh ostalih figur. Plasti si lahko predstavljamo kot kupček zloženih listov. Če želimo videti list, ki je na drugem mestu moramo prvi listi postaviti za drugi list ali drugi list postaviti nad prvi list. Sami se moramo odločiti, katero možnost bomo uporabili.

Figura MUCA se prikazuje pred-nad figuro PIŠČANCA. Figura MUCA se prikazuje za-pod figuro PIŠČANCA.