ProgTezave11

Premikanje figure levo-desno z uporabo spremenljivke

Najprej ustvarimo spremenljivko. Spremenljivko ustrezno poimenujemo.

 

  1. Potrebujemo zanko, ki nam omogoča, da je tipka vedno aktivna in ne samo enkrat.
  2. Potrebujemo dva pogojna stavka ČE. Enega za premikanje v levo in drugega za premikanje v desno. Kot pogoj dodamo katero tipko bomo uporabili za premikanje levo in katero za premikanje v desno. V pogojni stavek pa dodamo tri ukaze, ki nam omogočajo premikanje.
    • Spremeni spremenljivko za -1 (če gremo v levo) oziroma 1 (če gremo desno).
    • Premakne figuro po osi X za vrednost spremenljivke.
    • Ni nujno potreben. Določimo s kakšno hitrostjo se premika figura. Manjša je številka bolj počasi se premika figura
V tem primeru hitrost premikanja določimo s številko v ukazu spremeni. Premikanje levo in desno lahko izvedemo tudi brez uporabe spremenljivk. Še vedno pa smo uporabili zanko in pogoj.