ProgTezave12

Prikazovanje in izginjanje figure

Včasih želimo, da se naša figura na začetku dogajanja skrije in nato na oder pripotuje iz točno določene točke in se ustavi na točno določenem kraju. Obstaja veliko načinov kako se figura lahko premika. Spodaj so predstavljeni trije načini (možnosti) premikanja figure. Obstajajo lažji načini in zahtevnejši načini. Katerega bomo uporabili je odvisno od tega kaj želimo s programom doseči.

  1. VRSTICA: Figuro skrijemo.
  2. VRSTICA: Figuro premaknemo na željeno mesto izven odra.
  3. VRSTICA: Počakamo določen čas.
  4. VRSTICA: Figuro zopet prokažemo.
  5. VSTAVIMO ENO IZMED TREH MOŽNOSTI.
  6. Ko figura pripotuje do določene točke počakamo določen čas.
  7. Večkrat ponovimo učinek DUH, da figura počasi bledi in izginja.
  8. Figura dokončno izgine.

PRVA MOŽNOST – Uporabimo drsenje figure do točke, ki jo sami določimo (X,Y). Določimo tudi čas drsenja.

DRUGA MOŽNOST – Uporabimo zanko kjer Y večkrat (25) spremenimo za določeno vrednost (-10). Številke določimo sami.

TRETJA MOŽNOST – V zanko vstavimo formulo, ki izračunava premikanje figure glede na njen položaj.