ProgTezave13

Kako sprogramiramo tipko za skok figure?

Ko kliknemo na gumb PUŠČICA GOR, figura skoči v zrak. Kako visoko skoči določimo v programu. Program je razdeljen na bloke. Zato je potrebno ustvarili blok SKOK in spremenljivko GOR. Seveda obstajajo tudi druge rešitve.

Najprej sestavimo osnovni program.

  1. VRSTICA: Nastavimo spremenljivko GOR na vrednost 0.
  2. VRSTICA: Vstavimo zanko PONAVLJAJ v katero vstavimo ukaz za klicanje bloka SKOK.

Sestavimo blok, ki nam omogoča skakanje.

  1. VRSTICA: Definiramo oziroma določimo blok.
  2. VRSTICA: Spremeljivko gor spremeni za -1.
  3. VRSTICA: Koordinato Y spremeni za vednost spremenljivke.
  4. VRSTICA: