Ko kliknemo na gumb PUŠČICA GOR, opisa skoči v zrak. Kako visoko skoči določimo v programu. Program je razdeljen na bloke. Zato je potrebno ustvarili blok SKOK in spremenljivko GOR.

Najprej sestavimo osnovni program.

  1. VRSTICA: Nastavimo spremenljivko GOR na vrednost 0.
  2. VRSTICA: Vstavimo zanko PONAVLJAJ v katero vstavimo ukaz za klicanje bloka SKOK.

Sestavimo blok, ki nam omogoča skakanje.

  1. VRSTICA: Definiramo oziroma določimo blok.
  2. VRSTICA: