ProgTezave09

Razdelitev programa na posamezne dele – BLOKE

S časoma lahko postane program zelo dolg in nepregleden. V tem primeru ga lahko razdelimo na posamezne dele ali BLOKE. Blok ustvarimo podobno kot spremenljivko. Pri ustvarjanju moramo paziti, da ga ustrezno poimenujemo, glede na to, kaj ta del programa opravlja. Blok je sestavljen iz dveh delov. Samega bloka in ukaza, ki prikliče blok. npr. Del programa je zadolžen za premikanje figure. Ustvarimo blok z imenom PREMIKANJE. Del programa zadolžen za premikanje premaknemo v blok v program pa vstavimo ukaz, ki blok prikliče.

Na sliki vidimo dva dela, ki nastaneta, ko ustvarimo blok PREMIKANJE. Pod prvi del, ki se imenuje DEFINIRAJ Premikanje postavimo del programa, ki smo ga vzeli iz prvotnega programa. Tako dobimo blok. Drugi del ukaz Premikanje pa vstavimo v prvotni program na isto mesto kjer smo odvzeli del programa.
Program, ki omogoča premikanje Figure v kvadratu. Program za premikanje, kot ločen blok, ki ga pokliče ukaz Premikanje.