Home » SVaja 04 – Medved sešteva

SVaja 04 – Medved sešteva

NAVODILO

Samostojna vaja 4 – Medved sešteva

KAJ MORAŠ SPROGRAMIRATI IN USTVARITI?

Napisati moraš program v katerem bo medved seštel dve števili in povedal njihovo vsoto.

Napisana imaš kratka navodila in vrstni red dogajanja na odru. Dodano imaš sliko možnega izgled odra. Vajo shrani pod imenom Samostojna vaja 4 – Medved sešteva. Pri delu si pomagaj s Programi – igrice in Kako sprogramirati?. Ne pozabi, da je možnih poti in rešitev veliko. Vsak program vsebuje tudi del, ki ga moraš “pogruntati” sam.

 • Izbriši figuro mačke in vstavi figuro medveda. Medveda postaviš na poljubno mesto. Lahko ga tudi povečaš ali pomanjšaš. Medveda ustrezno poimenuj.
 • Vstavi že narejeno ozadje (poljubno) in ga ustrezno poimenuj.
 • Medved (potek dogajanja na odru):
  • Medved te vpraša po imenu (Ustvariti moraš novo spremenljivko.).
  • Medved te pozdravi in počaka 5 sekund.
  • Medved pove, da je medved, ki rad sešteva in počaka 5 sekund.
  • Medved te vpraša po prvem številu (Ustvariti moraš novo spremenljivko.).
  • Medved te vpraša po drugem številu (Ustvariti moraš novo spremenljivko.).
  • Medved pove rezultat seštevanja (vsoto), ki čez 2 sekundi izgine (Ustvariti moraš novo spremenljivko.).

Eden izmed možnih izgledov igrice – Medved sešteva.